Møllegården, Sneglerup

Fra OdsWiki

Skift til: Navigation, Søgning
Ole Nielsen.JPG
Møllegården, Sneglerup, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 10, areal 14,9 ha.

Gården lå tidligere på gadens sydside i Sneglerup by mellem matr. nr. 3 og 8.

Marken kaldes for "Fjellebjerglodden", og hører til "Bjærgevangen". Af marknavne kendes "Strubhuleagrene", "Engle Lykke ås" og "Havrebjerg ås", der strækker sig ind på matr. nr. 11, Havrebjerggård. Mosen kaldtes "Grøftemosen".

I et halvt århundrede lå de to nabogårde ensomt herude mellem hjembyen og Herrestrup. Da så Ole Nielsen fik ideen at bygge en mølle, blev det signalet til en ny tid, med nye erhvervsmuligheder.

1. Mads Hansen er den første mand vi kender navnet på. Han boede her til 1709.

2. Laurs Pedersen til 1723.
Parti fra Sneglerup ca. 1910, hvor man ser Sneglerup Mølle midt i billedet.
I forgrunden ses Sneglerupvej set fra Grevingesiden mod Sneglerup.
Ejendommene er fra venstre:
Matr. nr. 10s, Sneglerup by, Grevinge.
Matr. nr. 10e.
Møllen, matr. nr. 10ad, og til højre matr. nr. 10l.
Alle beliggende på Sneglerup Møllevej.
Sneglerup Mølle er bygget ca. 1880 af gårdejer Ole Nielsen, der er født 1853 fra Møllegården matr. nr. 10.
Møllen brændte i 1955, og derefter opførtes et nyt motormølleri og lucernemelsfabrik.
Sneglerup by, Grevinge sogn, Odsherred.

3. Peder Andersen til 1765.

4. Anders Pedersen byttede 1767 med

5. Hans Olsen. Han afstod gården 1770 til

6. Jens Pedersen, født 1743, død 1824. Sønnen

7. Ole Jensen, født 1773, død 1850. Sønnen

8. Niels Olesen, født 1814, død 1898. Sønnen

9. Ole Nielsen, som byggede Sneglerup Mølle, født 1853, død 1930. Han solgte gården til

10. Laurits Olsen, der senere købte Sneglerup Købmandsforretning.

11. Kristian Rasmussen solgte gården 1907 til

12. Kristian Henriksen, der boede her til 1908.

13. Nikolaj Nielsen til 1918. Derefter kom

14. Ludvig Nielsen.

15. Rasmus Pedersen til 1923.

16. Hans Larsen, Sneglerup, født 1869, var soldat ved 13. batl. 1891. Elev på Tune Landbrugsskole 1892. Hustruen, der var fra Gundestrup, døde 1930. Sønnen

17. Harald Larsen, er født 1905, død 1964. Hustruen, Gudrun, var fra Plejerup, døde 1938.

18. Derefter sønnen Kaj Larsen, født 1932, død 1990. Han var ugift.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 27. mar 2012, 18:55 (CEST)

Personlige værktøjer